Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

pro4ma
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się "Uwaga: szkło", to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: "Uwaga: drugi człowiek"?
— Agnieszka Osiecka

May 01 2015

pro4ma
pro4ma
pro4ma
7306 576a
Reposted frommaruuda maruuda viageralt geralt
pro4ma
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska

March 28 2015

pro4ma

March 22 2015

pro4ma
pro4ma

March 13 2015

pro4ma
5338 de14 500
look up

February 27 2015

7511 e527 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viageralt geralt
pro4ma
0109 470e 500
Reposted fromfoods foods viaharmony harmony
pro4ma
5522 1dcd 500
Reposted fromCsengee Csengee viaharmony harmony

February 13 2015

pro4ma
4662 13e8
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych
Reposted fromTeardrops Teardrops viageralt geralt

February 11 2015

pro4ma
9219 77b0 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viageralt geralt
pro4ma
Jest coś niezwykle intymnego w piciu herbaty z drugą osobą obok. Na kanapie. Późnym wieczorem.
— życiowe, okolicznościowe.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viazaba zaba
pro4ma
4653 65b0

January 31 2015

pro4ma
pro4ma
7513 d238 500
WrocLove

January 20 2015

pro4ma
1216 a01f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viageralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl